VÁNOČNÍ KONCERT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU A GRANDHOTELU PUPP / M7 + S2

vánocni_pupp
Kategorie:
Mimořádné koncerty
Datum:
2021-12-25 16:00 - 18:00
Místo konání:
Grandhotel Pupp

REZERVACE VSTUPENEK

 

Ottorino Respighi

Suita G dur pro smyčce a varhany

Jakub Jan Ryba

Česká mše vánoční 

 

 
Jana Sibera – soprán
Petra Vondrová – mezzosoprán
Václav Sibera  – tenor
Vojtěch Šembera – bas
Pavel Svoboda – varhany
Pražští pěvci
Karlovarský pěvecký sbor

 

Stanislav Vavřínek – dirigent

 

Česká mše vánoční českého hudebního skladatele přelomu klasicismu a romantismu Jakuba Jana Ryby (1765 – 1815) je jeho nejznámějším dílem a nejslavnější a nejznámější česky psanou církevní a vánoční skladbou. Mše, známá rovněž jako mše „Hej mistře!“, má ryze pastorální ráz. Je zasazená do českého prostředí a pro svou prostotu i radostnou a svěží atmosféru byla a dodnes stále stále je srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu. Příběh vypráví o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám.
 
 

Seznam termínů

  • 2021-12-25 16:00 - 18:00