SLAVNOSTNÍ KONCERT K ZALOŽENÍ KLUBU MECENÁŠŮ / M6

plachetka_m
Kategorie:
Mimořádné koncerty
Datum:
2022-05-05 19:30 - 21:30
Místo konání:
VELKÝ SÁL THERMAL

TRADICE VSTŘÍC BUDOUCNOSTI

SLAVNOSTNÍ KONCERT K ZALOŽENÍ KLUBU MECENÁŠŮ

 

Dagmar Pecková  –  mezzosoprán

Adam Plachetka – basbaryton

Jan Kučera  –  dirigent

 

Málokterý ze světových orchestrů se obejde bez podpory svých mecenášů. I zde nastal čas založit Klub mecenášů Karlovarského symfonického orchestru a přizvat do něj vás všechny, kterým není osud jednoho z nejstarších evropských orchestrů lhostejný. Nejedná se o žádný elitářský klub, ale o setkávání podobně smýšlejících lidí, které spojuje úcta k historii, láska k hudbě a vůle podpořit kulturu v nelehké době. Chceme vás pozvat na mimořádný koncert Tradice vstříc budoucnosti k zahájení jeho existence. S Karlovarským symfonickým orchestrem pod vedením Jana Kučery vystoupí pěvecké osobnosti světového významu paní Dagmar Pecková a pan Adam Plachetka.

 
 

Seznam termínů

  • 2022-05-05 19:30 - 21:30