Karlovarský symfonický orchestr

Karlovarský symfonický orchestr působí již 187. sezónu. Je nestarším orchestrem na území Čech a jedním z nejstarších na světě. Založen byl už roku 1835 skladatelem, houslistou a dirigentem Josefem Labitzkým jako sezónní lázeňské těleso. O čtyřicet let později jej Labitzkého syn August proměnil ve stálý symfonický orchestr s všestranným repertoárem. Významným počinem orchestru bylo uvedení kontinentální premiéry Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka v Poštovním dvoře 20. července roku 1894.

Image

Vyjmenovat všechny významné osobnosti, které byly a jsou s Karlovarským symfonickým orchestrem spojené, je nesplnitelný úkol. Za všechny jmenujme alespoň houslistu a dirigenta Roberta Manzera, díky kterému získal orchestr vynikající vztahy s významnými osobnostmi evropské hudby, mimo jiné s Pablem Casalsem a Richardem Straussem. S orchestrem spoluúčinkovali renomovaní dirigenti Jiří Bělohlávek, Dean Dixon, Aram Chačaturjan, Zdeněk Košler, Charles Mackerras, Libor Pešek, klavíristé Emil Gilels, Ivan Moravec, Pascal Gallet, Kun Woo Paik, Izumi Tateno, houslisté David Oistrach, Gidon Kremer, Josef Suk, Ivan Ženatý, Pavel Šporcl, Gabriela Demeterová, Václav Hudeček, violoncellista Peter Bruns, Mstislav Rostropovič a Jiří Bárta, cembalistka Zuzana Růžičková nebo pěvkyně Magdalena Hajóssyová a Eva Urbanová.

Ze stálých dirigentů se na profilu tělesa výrazně podíleli Václav Neumann, pozdější šéfdirigent České Filharmonie, Vladimír Matěj, Josef Hercl a Radomil Eliška. Na jejich odkaz navázal v letech 1991 - 1998 Angličan Douglas Bostock, který s orchestrem realizoval četné nahrávky CD. V letech 2004 až 2009 zde působil jako šéfdirigent prof. Jiří Stárek. Od července 2011 do června 2015 zastával pozici šéfdirigenta orchestru Francouz Martin Lebel. Od července 2015 do května 2021 zastával funkci šéfdirigenta orchestru Jan Kučera.

V současné době přinášíme milovníkům skvělé hudby kromě letních promenádních koncertů, které k lázeňskému městu neodmyslitelně patří, i pravidelné abonentní cykly i četné mimořádné projekty. K těm se řadí projekt Nosferatu – symfonie za šera nebo multižánrový koncert Proměny se skupinou Čechomor a s rekordní návštěvností 4.500 diváků Letního kina nebo koncert s maďarskou skupinou OMEGA taktéž v Letním kině. Tradičně se podílíme na slavnostním Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech. Tradiční je spolupráce s Karlovarským Jazzfestem a prestižní Pěveckou soutěží Antonína Dvořáka.

Od roku 1992 pořádá Karlovarský symfonický orchestr hudební festival Beethovenovy dny. V roce 2021 se uskuteční již 63. ročník jednoho z nejstarších hudebních festivalů v Evropě – Dvořákův karlovarský podzim.

Karlovarský symfonický orchestr vždy patřil a patří k základním pilířům kultury v Karlových Varech.
Díky vaší přízni věříme, že k nim bude patřit i nadále.