Výchovné koncerty

Ohlasy na výchovné koncerty Karlovaského symfonického orchestru

Těší nás hrát pro Vás a užívat si s Vámi hodiny plné výborné hudby a zábavy.
A ještě více nás těší, když se Vám naše pořady líbí a dáte nám o tom vědět.
Je to pro nás znamení, že naše práce má smysl.
Děkujeme Vám!

Image

"Dobrý den, rády bychom touto cestou poděkovaly za uspořádání výchovného koncertu KSO. Pořad se nám všem - dětem i paním učitelkám - velmi líbil. Časové rozvržení, průvodní slovo pana Braunreitera, hudební ukázky KSO, vše doplněno vtipem ze strany účinkujících se setkalo jen s kladným ohlasem. Velmi pěkný nápad, který se podařilo i úspěšně realizovat.
Další podobné projekty přeje kolektiv učitelek 1. stupně ze ZŠ Májová v Ostrově."

Monika Müllerová, ZŠ Májová Ostrov

"Vážení, dovolte, abych jménem svých učitelek a našich dětí poděkovala za nádherný zážitek, který jste nám v čase vánočním umožnili. Vystoupení vašich muzikantů a paní Vodičkové, bylo něžným pohlazením pro nás všechny. Vystoupení bylo nádherně připravené a přesně odpovídalo věkovým skupinám dětí. Domnívám se, že odměnou byly pusinky a očka otevřená úžasem. Rády bychom, aby spolupráce s KSO a námi pokračovala a stala se tradicí, kdy jindy malé děti mají možnost poznat vážnou hudbu a opravdové umělce - a věřte, že ti tady opravdu byli. Ještě jednou velké díky a přejeme Vám všem krásné svátky a mnoho zdraví, spokojenosti a úspěchů v Novém roce."

Kroupová Alena, VUOP MŠ Mládežnická

"Vážený pane řediteli, chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za nádherný zážitek, který nám zprostředkoval váš orchestr spolu s panem moderátorem. Uchvacující formou byla našim studentům přiblížena hudba, kterou obvykle neposlouchají. Hraje mi tu CD, které jsem obdržela a i já jsem celý den naplněná pohodou. Naši studenti, ać původně protestovali proti vážné hudbě, celou cestu zpět do školy (Soukromá obchodní akademie Podnikatel s.r.o.) probírali ten krásný zážitek a ti co se "ulili" a radši pomáhali ve škole, jim tiše záviděli. Naši zarputilí zlobiči, které jsme s sebou radši nevzali, dokonce slzu uronili :-)) Ještě jednou za všechny moc děkuji a doufám, že v dalším roce pro nás zase připravíte nějakou skladbu s poutavým průvodním slovem.

Ještě jednou díky za to, že jste. Koncert KSO určitě navštívím i soukromě."

Ing. Jana Voráčová, učitelka SOAP, s.r.o.

„Protože hraji na klarinet a na klavír, mám ke klasické hudbě blízko. Z hudebních skladatelů mám nejraději Antonína Dvořáka, proto jsem byla programem nadšená. Velice se mi líbil výběr ukázek. Poslouchat naživo orchestr plný nádherných nástrojů byl úžasný zážitek. Ráda bych někdy přišla na celý koncert, protože jsem byla nadšená.“

studentka 2. ročníku Gymnázia Sokolov