DEBUSSY / WISSMER / SAËNS / ABO A2 OD 18:30 HODIN V SÁLE SETKÁNÍ S UMĚLCI ,, SEZNAMTE SE..."

anne_de_fornelpaul_grandsard
Kategorie:
Abonentní cyklus A
Datum:
2021-10-21 19:30 - 22:00
Místo konání:
Grandhotel Ambassador
OD 18:30 HODIN V SÁLE SETKÁNÍ S UMĚLCI ,, SEZNAMTE SE..."
 
REZERVACE VSTUPENEK
Claude Debussy

Preludium k Faunovu odpoledni

Pierre Wissmer

Koncert pro klavír a orchestr č. 2

Saint Saëns

Symfonie č. 2 a moll op.55

 

Anne de Fornel – klavír
Ondřej Vrabec – dirigent

 

Francouzsko-americká koncertní pianistka a muzikologka Anne de Fornel je absolventkou University of Paris-Sorbonne-Paris IV (Ph.D. v oboru hudba a hudební věda), Národní vyšší konzervatoře hudby a tance v Lyonu, kde studovala u Florenta Boffarda (Magisterský titul v oboru klavír) a HEC Paris (specializovaný magisterský titul v oboru „Média, umění a tvorba“). Je laureátkou řady národních i mezinárodních klavírních soutěží a byla oceněna Mezinárodním rotary klubem jako „Zlatý talent“, vystupuje ve Francii i v zahraničí a přednáší po celé Evropě.

 
 

Seznam termínů

  • 2021-10-21 19:30 - 22:00