HUDEBNÍ FESTIVAL BEETHOVENOVY DNY / KOLONÁDNÍ KONCERT

vojtech-jouza-1-foto-ceska-filharmonie_m
Kategorie:
Kolonádní koncerty
Datum:
2022-05-28 21:00 - 22:00
Místo konání:
Mlýnská kolonáda

Wolfgang Amadeus Mozart

Cosi fan tutte, předehra

 

Jan Křtitel Jiří Neruda

Koncert Es dur pro trubku a orchestr

 

Ludwig van Beethoven

Symfonie č. 2 D dur op. 36

 

Oliver Lakota – trubka
Vojtěch Jouza – dirigent

 

Vojtěch Jouza vystudoval hru na hoboj na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Františka Xavera Thuriho a následně na Akademii múzických umění jako student prof. Jiřího Mihuleho. Na AMU v Praze absolvoval posléze též obor dirigování  Cenné hudební zkušenosti sbíral již od mládí mimo jiné např. jako člen Gustav Mahler Jugendorchester pod vedením Claudia Abbada. Ještě coby student AMU úspěšně vykonal konkurz do Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, jehož byl v letech 1989 – 91 členem jakožto sólohráč na anglický roh, od roku 1992 je hobojistou České filharmonie. Vojtěch Jouza měl doposud jakožto dirigent možnost spolupracovat s předními českými, resp. slovenskými orchestry a sbory – s Českou filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, Státní filharmonií Košice, s Pražským komorním sborem, Kühnovým smíšeným sborem, Martinů voices, Talichovou komorní filharmonií, Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice, Komorní filharmonií Pardubice, Plzeňskou filharmonií a Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně.
 
 

Seznam termínů

  • 2022-05-28 21:00 - 22:00